Giá trị nền thứ 4: LÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH

Written by Martine Pham on . Posted in Canh Tân Gia Đình

LÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH

“Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy,

luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ

bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công vụ 2,42)

 

GIÁ TRỊ NỀN 4  –   SỐNG THÀNH CỘNG ĐOÀN

 

Nhìn cho kỹ

Tôi đã sống Giá Trị Nền 4 này như thế nào?”

(tự lượng định bằng cách khoanh con số tương ứng với mức độ sống

giá trị này, từ kém (1-4), tạm được (5-6) tốt (7-8), hoàn hảo (9-10).

1        2        3        4        5        6       7       8       9       10

(tự cho điểm lượng định trong 2 ngoặc)

(  ) Tôi là một thành viên ý thức và tích cực của Cộng đoàn: rất tích cực (9-10) ; tích cực (7-8); bình thường (5-6) ; yếu kém (1-4).

(  ) Cộng đoàn là đoàn thể ưu tiên trong đời sống của tôi : Ưu tiên (9-10) ; Yêu mến nhiều (7-8); một trong nhiều đoàn thể (5-6); ít quan trọng đối với tôi (1-4).

(  ) Tôi quan tâm xây dựng Cộng đoàn và gắn bó với anh chị em : Rất nhiều (9-10); Nhiều (7-8) ; Chung chung ( 5-6) ; Ít (1-4)

(  ) Tôi thường xuyên tham gia các sinh hoạt của Gia đình Cùng theo Chúa : Tất cả (9-10); Nhóm gia đình và Cộng đoàn thờ phượng (7-8) ; Nhóm gia đình (5-6) ; Thỉnh thoảng (1-4).

 2. Nghĩ cho sâu.

 • “Tôi cảm thấy gắn bó và thuộc về Gia Đình Cùng Theo Chúa như thế nào?  hạnh phúc, hãnh diện, hăng hái ? hay

………………………………………………………………………………………………..

 • Tôi nhận được những ân huệ và niềm vui nào trong Cộng đoàn ? Và gặp những khó khăn, buồn phiền nào?

…………………………………………………………………………………………………

 • Tôi có cảm thấy mình tha thiết sống với, sống nhờ và sống cho anh chị em trong Cộng đoàn.không ?          ………………………………………………………..

Tại sao?  …………………………………………………………………………………….

 • Tôi tham gia mấy đoàn thể/cộng đoàn?………………………………………..

Cộng đoàn nào là ưu tiên 1?……………………………………………………….

 • Tôi đã làm gì để góp phần xây dựng Cộng đoàn vững mạnh , lớn lên trong Ơn gọi và sứ mạng của minh?

……………………………………………………………………………………………….

3. Nghe thật lâu Lời Chúa mời gọi tôi

 • “Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau…Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời..Anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em” (Mt 23,8-11).
 • “Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung…Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần  đến Đền Thờ. Khi làm lể bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn  mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Công vụ 2, 44-47).
 • “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng, và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái”

(Ê phê sô 4,15-16) xem thêm  Rô ma 12, 9-13

 Tôi nghe Chúa nói với tôi :

………………………………………………………………………………………

4. Nhớ từ đầu. Mẹ Maria đã sống với Cộng đoàn môn đệ.

 • Từ ngày dưới chân thập giá Mẹ nghe Đức Giê su con Mẹ trối lại “Này là con Bà”, Mẹ được người môn đệ rước về nhà mình ” (Gioan 19,26-27). Và chúng ta thấy Mẹ ở bên các môn đệ cầu nguyện đang khi chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự đến (xem Cv 1, 14).
 • Là người lắng nghe Lời Chúa và chuyên tâm thi hành ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ ưu tiên có mặt trong cộng  đoàn ” những anh em, chị em của Chúa Giêsu” (Máccô 3,31-35).

Đức Mẹ nêu gương cho tôi như thế nào?………………………………………..

 5. Niệm trên miệng : Lời cầu nguyện của tôi với Chúa Giêsu trong tuần này :

…………………………………………………………………………………………

6. Nghiệm trong lòng. Xin Chúa Thánh Thần cho tôi nhận ra sự hướng dẫn của Người và biện phân được Ý Chúa muốn cho tôi, qua sự bình an và niềm vui sâu xa trong lòng.

…………………………………………………………………………………………….

7. Nguyện cố gắng : Quyết tâm hoán cải và đổi mới đời sống theo giá trị nền 1:

 • ………………………………………………………………………………………

Bằng những việc làm cụ thể nào?

………………………………………………………………………………………

Tôi sẽ xem xét kết quả mỗi tháng một lần, để cố gắng hơn.

Bài Đọc Thêm

 “Huấn luyện là khung cảnh tốt nhất bộc lộ nét độc đáo của đoàn sủng của các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới. Mỗi đoàn thể chọn theo một phương thức giáo dục con người và một phương pháp sư phạm đặc thù riêng.

Nhìn chung,

 • Đây là một đường lối huấn luyện quy về Chúa Kitô, tập trung vào điều cốt lõi, nghĩa là đánh thức nơi con người ơn gọi lãnh nhận từ bí tích thánh tẩy, của riêng các môn đệ Chúa Kitô.
 •  Một đường lối huấn luyện triệt để, không pha loãng Tin Mừng, một Tin mừng đòi hỏi và xác lập các chuẩn mực nên thánh.
 • Một đường lối huấn luyện mang tính tổng thể, nhờ bao gồm và liên kết mọi chiều kích của cuộc sống con người, làm phát sinh một tâm tình gắn bó “trọn vẹn” với phong trào. Một sự gắn bó/ “thuộc về” khác với bất cứ mọi thứ gắn bó với các nhóm hay câu lạc bộ khác, và được diễn tả bằng một tâm tình thuộc về Giáo Hội và yêu mến Giáo Hội.

Như Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viết cách đây ít năm, đây là “những cách sống đức tin hết sức mạnh mẽ, có sức khích lệ con người, đem lại sức sống và niềm vui; một sự hiện diện của niềm tin. Và vì thế, có ý nghĩa đối với  thế giơí”.

 ĐHY Rylko,

Thuyết trình về các cộng đoàn mới tại Châu Mỹ La tinh,

Bogota ngày 9.03.2006